Haining Wealth Electron Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $43,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Production ProcessProduction Process
Haining Wealth Electron Co., Ltd. was established in 2008, is located in Haining ZheJiang province, Total area of 15000 square meters, is specialized in all kinds of transformers, especially all kinds of LED lighting transformer and inductor coil, loop filter, and other electronic components research and development, production and sales. Company has powerful R&D team, advanced production equipment, complete detection means, product quality is reliable. Support units for the Haining Municipal Science and technology bureau. Products are widely used in variety industrial control equipment, household appliances, digital electronics, security equipment, automotive electronics, network communications products. The company's business philosophy: the zero defect and competitive products and services to customers on time!